ЧУДОКАКОФОНИЈЕ


„Одлучили смо да представимо изложбу под називом Чудо какофоније коју заснивамо на идеји различитости. Овај концепт ставља уметничку сцену у Србији у међународни контекст, а у исто време, односи се на сложену културну и друштвено-политичку ситуацију у региону. Почетком 21. века, упркос чињеници да је појам савремене уметности на Западу постао универзални референтни модел, није се појавио ниједан заједнички именитељ. Уметнички свет има много центара, вишеслојне активности, плурализам идеја о томе шта је уметност и шта она може да буде, и импресиван број хетерогених уметничких радова. Изложба Чудо какофоније одражава богатство света. То је позитиван услов, који ствара енергију која може укључивати несклад, па чак и конфликтне идеје и изразе. То подразумева коегзистенцију вишеструких идентитета и трајних релацијских токова, преносећи појмове мешавине и отворености, и стварање смислене приче о уметности и култури, о социјалним питањима и политици. Изложба Чудо какофоније ће истражити светску уметничку продукцију, тражећи разнолике уметничке поетике и различите генерације живих уметника. Изложба ће окупити констелацију радова који показују, кроз своје облике, структуре материјала, технике, уређаје и садржај, изузетно богатство савременог уметничког израза.“Даниел и Гунар Б. Кваран